Oddział Dolnośląski Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Tchp1
  • Tchp2

Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Dolnośląski
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej
Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
oraz
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Onkologicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Ośrodka Badawczo – Rozwojowego
zapraszają na 587 posiedzenie naukowe dnia 26 października 2022 roku