Oddział Dolnośląski Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Tchp1
  • Tchp2

Towarzystwo Chirurgów Polskich - Oddział Dolnośląski
oraz
Klinika Chirurgiczna z Oddziałami Chirurgii Ogólnej, Klatki Piersiowej, Naczyniowej, oraz Transplantologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
zapraszają̨ na 588 posiedzenie naukowe dnia 15 listopada 2022 roku

Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Dolnośląski
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej
Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
oraz
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Onkologicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Ośrodka Badawczo – Rozwojowego
zapraszają na 587 posiedzenie naukowe dnia 26 października 2022 roku

Szanowni Państwo, członkowie Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 

Powoli mija okres pandemii, będziemy zatem mogli znowu się spotkać w ramach organizowanych cyklicznie spotkań tematycznych, przedstawianych przez poszczególne oddziały chirurgiczne.

Niestety okres pandemii zawiesił naszą działalność w tym zakresie, ostatnie tego typu spotkanie było zorganizowane w październiku zeszłego roku.

 

Piszę do Państwa wcześniej, aby można było wcześniej zaplanować czas naszego spotkania.

 

Najbliższe Posiedzenie Naszego Towarzystwa planujemy na wtorek 17 maja, na godzinę 17.

Będzie to też nasze pierwsze spotkanie w innym miejscu- Sali wykładowej im. Jana Pawła II przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Docelowo planujemy przyszłe posiedzenia prowadzić w tej Sali wykładowej.

 

Swoją historię i dorobek oraz osiągnięcia przedstawi Ośrodek: Medinet, Centrum Chorób Serca, z ul. Kamieńskiego 74 we Wrocławiu.  Spotkanie poprowadzi Pan prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki. 

Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, na spotkanie, celem poszerzenia naszej wiedzy.

Miło będzie się też spotkać w szerszym gronie, osobiście.

Szczegółowy program Posiedzenia, będzie przesłany w okresie późniejszym.

 

Drugim naszym Posiedzeniem, będzie planowane na 11 czerwca 2022 r- sobotę- wyjazdowe Posiedzenie Naszego Towarzystwa, organizowane przez oddział chirurgiczny szpitala w Bolesławcu. Prawdopodobnie miejscem posiedzenia będzie Zamek Kliczków.

Godzina spotkania będzie ustalone w okresie późniejszym. Po części naukowej planowany jest tradycyjny piknik.

 

Staraniem obecnych władz naszego Towarzystwa, udało nam się przywrócić ustny egzamin specjalizacyjny do Wrocławia. Rezydenci zdający egzamin testowy w obecnej sesji wiosennej- 17.03.2022r, dnia 31.03.2022r, po zdaniu egzaminu testowego będą zdawać ustny egzamin w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W ten sposób zostałem powołany na Przewodniczącego tej sesji egzaminacyjnej.

 

Na koniec chciałbym przypomnieć o składkach członkowskich naszego Towarzystwa. Bardzo proszę osoby, które jeszcze nie zapłaciły, ale dokonały wpłat. 200 zł- opłaty rocznej.

Składkę członkowską za rok 2022 należy wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:

BANK MILLENIUM 
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548.

Szczegóły w/w wpłat można znaleźć na stronie głównej TCHP w zakładce informacje. (www.tchp.pl).

Tyle spraw bieżących, naukowych. 

Brakuje nam coraz bardziej młodych lekarzy chcących podjąć specjalizację z chirurgii ogólnej.

Dostaje wiele telefonów w tym temacie, niewiele w tym zakresie jestem w stanie pomóc. Ogólne w Polsce jest wolnych 400 miejsc rezydenckich z chirurgii ogólnej. Oczywiście… rozwiązania tego problemu należy szukać… wyżej….

Pozdrawiam wszystkich Państwa, zachęcam do udziału w naszych spotkaniach. Będę cyklicznie Państwa informować o naszych wydarzeniach.

 

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Dr hab. med. Paweł Domosławski 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9.03.2022 zmarł Profesor Telesfor Piecuch, wieloletni ordynator Szpitala Wojskowego, członek naszego Towarzystwa.

Pogrzeb Prof. Telesfora Piecucha odbędzie się w dniu 21.03.2022 o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym Wrocław Psie Pole. 

Nekrolog ukaże się w wydaniu ogolnopolskim Gazety Wyborczej w dniu 12.03.2022

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego TChP składa głębokie wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

Szanowni Państwo,

Członkowie Oddziału  Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Zbliża się termin naszego drugiego Posiedzenia, planowanego na 16.11.2021r.

Biorąc jednak pod uwagę dzisiejszy znaczący wzrost zakażeń koronawirusem i mocno nasilające się ryzyko infekcji, podjąłem decyzję o rezygnacji z organizowania tego spotkania w w/w terminie i przeniesienia tematyki spotkania na inny bardziej bezpieczny termin.

Równocześnie, wraz z oddziałem Krakowskim, rezygnujemy z wcześniej zaplanowanego spotkania opłatkowego naszych oddziałów, które było planowanie na 3.12.2021r.

Bezpieczeństwo nasze jest najważniejsze.

Łączę wyrazy szacunku

Dr hab med. Paweł Domosławski
Przewodniczący oddziału dolnośląskiego TChP