Oddział Dolnośląski Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Tchp1
  • Tchp2

Towarzystwo Chirurgów Polskich - Oddział Dolnośląski
oraz
Klinika Chirurgiczna z Oddziałami Chirurgii Ogólnej, Klatki Piersiowej, Naczyniowej, oraz Transplantologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
zapraszają̨ na 588 posiedzenie naukowe dnia 15 listopada 2022 roku